วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบโอเน็ต วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 (สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)

1. ในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เชื่อมคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์
     1. Hub /Switch
     2. Modem /Router
     3. LAN Card
     4. Server

2. พิจารณายูอาร์แอล (URL) ต่อไปนี้
     http://www.charoensin.ac.th/index.php
ส่วนข้อยูอาร์แอลกับความหมาย ข้อใดกล่าวผิด
     1. http:// หมายถึง โปรโตคอล
     2. index.php หมายถึง ไฟล์ที่ขอ
     3. www.charoensin.ac.th หมายถึง โดเมนของเว็บเซิร์ฟเวอร์
     4. .ac.th หมายถึง โดเมนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

3. หน่วยความจำในข้อใดที่เมื่อไฟฟ้าดับข้อมูลจะลบหายไป

     1. DVD
     2. RAM
     3. ROM
     4. Hard Disk

4. บริการใดบนอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้ในการประชุมแบบ Video Conference
     1. email
     2. VoIP
     3. SMS
     4. blog

5. ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
     1. ฮาร์ดแวร์
     2. ซอฟต์แวร์
     3. บุคลากร
     4. งบประมาณ

6. คอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อหนึ่งมีคุณลักษณะ จำเพาะดังนี้
     Processor Intel Core i5, 2.5 GHz
     Hard Disk 1TB, 5400 RPM
     RAM 4 GB, DDRIII, FBS 1600 MHz
    หน่วยความจำหลักของเครื่องมีขนาดเท่าไหร่
      1. 2.5 GHz
      2. 1 TB
      3. 1600 MHz
      4. 4 GB

7. จากคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ในข้อ 6 ควรใช้ระบบปฏิบัติการใด
     1. Windows 8
     2. IOS 7
     3. Android 4.2
     4. Symbian

8. ข้อใดจัดเป็นการสื่อสารไร้สายทั้งหมด
     1. 3G, ADSL
     2. WiFi, 3G
     3. LAN, WiFi
     4. Satellite, ADSL

9. โดเมนในข้อใดที่ใช้สำหรับเว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
     1. .com
     2. .ac.th
     3. .in.th
     4. .org

10. ข้อใดทำหน้าที่รับส่งข้อมูลบนเมนเบอร์ด
     1. bus
     2. cache
     3. SATA
     4. CPU

11. จานดาวเทียมแบบใดที่สามารถรับชมได้ในกรณีฝนตก
     1. จานระบบ KU-Band
     2. จานแดง
     3. จานทึบ
     4. จานระบบ C-Band

12. โทรทัศน์ในข้อใดที่จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการรับชม
     1. ทีวีดาวเทียม
     2. เคเบิลทีวี
     3. ทีวีดิจิทัล
     4. ไอพีทีวี

13. โปรโตคอลที่ใช้เรียกแสดงผลเว็บไซต์โดยเพิ่มกระบวนการเข้ารหัสและส่งข้อมูลผ่านพอร์ต 443 คือข้อใด
     1. http
     2. ftp
     3. https
     4. smtp

14. จากชนิดและหน้าที่ของไฟล์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
     1. .mp3 ไฟล์เสียง
     2. .gif ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
     3. .html ไฟล์ตัวอักษร
     4. .mov ไฟล์รูปภาพ

15. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาทำรายงาน
     1. คัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์
     2. ใช้เนื้อหาจากกระดานสนทนา มาใส่ในรายงาน
     3. นำรูปภาพจากเว็บไซต์มาใส่ในรายงาน
     4. อ้างอิงชื่อผู้เขียนบทความ

16. เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลข้อใดกล่าวผิด
     1. สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS กระจายสัญญาญสื่อสารแบบทางเดียว
     2. สถานีตำรวจเจริญศิลป์ใช้วิทยุสื่อสารแบบสองทางครึ่งอัตรา
     3. เด็กหญิงแหวนใช้โทรศัพท์มือถือสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
     4. ร้านอินเทอร์เน็ต ให้บริการการสื่อสารแบบทางเดียว

17. ข้อใดสามารถในการสื่อสารแบบ Real Time ได้ทั้งหมด
     1. Youtube, Facebook
     2. Skype, Tango
     3. Google Play, Edmodo
     4. Line, Twitter

18. ในประเทศญี่ปุ่น มักจะเกิดคลื่นสึนามิบ่อยครั้ง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจอพยพผู้คน จะต้องนำข้อมูลใดมาประมวลผลเป็นอันดับแรก
     1.ความสูงของคลื่น
     2. แรงสั่นสะเทือน
     3. ปริมาณน้ำฝน
     4. ความเร็วลม

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 19 - 20
    “ออมสิน ได้รับโทรศัพท์มือถือจากพ่อกับแม่เป็นของรางวัลจากการสอบได้ที่หนึ่งของห้อง ออมสินใช้โปรแกรมตกแต่งภาพตัวเองให้ดูสวยงามกว่าตัวจริง และแชร์ภาพดังกล่าวในเฟซบุค จนมีคนมากดไลค์มากมาย ออมสินพอใจมาก จึงเริ่มแชร์ภาพวาบหวิวของตนเอง และเล่นแคมกับหนุ่มๆ มากหน้าหลายตา วันหนึ่งออมสินถูกพบเป็นศพถูกฆ่าข่มขืนในป่าละเมาะทางเข้าหมู่บ้าน ตำรวจสามารถตามจับฆาตกรที่ก่อเหตุใด ฆาตกรเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีที่ติดต่อกับออมสินทางเฟซบุคมานาน 3 เดือน”

19. จากข้อความข้างต้น ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิดมากที่สุด
     1. ออมสิน
     2. ฆาตกร
     3. พ่อกับแม่
     4. ตำรวจ

20. ถ้านักเรียนเป็นออมสิน นักเรียนจะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     1. ใช้วิจารณญาณในการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
     2. ใช้แถบดำคาดตาเวลาถ่ายภาพวาบหวิว
     3. ฝึกทักษะการป้องกันตัวเมื่อถูกข่มขืน
     4. เอาชื่อจริงของเพื่อนสนิทมาเล่นเฟซแทนชื่อตัวเอง

21.เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อใดกล่าวผิด
     1. ภาษาเครื่อง คือภาษาที่มีคำสั่งอยู่ในรูปแบบเลขฐานสอง
     2. ภาษาเชิงกระบวนความ ได้แก่ Pascal COBAL RPG
     3. ภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ Java C++ C#
     4. ภาษาโฟร์ทจีแอล ได้แก่ HTML Perl

22. การเชื่อมระบบทะเบียนราษฎร์จัดเป็นการบริหารงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใด
     1. e-Procurement ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
     2. e-Learning ระบบจัดการเรียนรู้
     3. e-Commerce ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     4. e-Government ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

23. ข้อใดกล่าวถึง การใช้ประโยชน์จาก e-Auction ได้ถูกต้อง
     1. การขายสินค้าออนไลน์
     2. การประมูลทีวีดิจิทัล
     3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     4. การบริหารธนาคารออนไลน์

24. ต้องใช้ตัวดำเนินการใดในการค้นหาผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการให้ปรากฎคำที่ระบุไว้
     1. เครื่องหมาย +
     2. เครื่องหมาย -
     3. เครื่องหมาย " "
     4. เครื่องหมาย *

25. ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ระบบ GPS มีความแม่นยำ
     1. จำนวนดาวเทียม
     2. ตำแหน่งและการเรียงตัวของดาวเทียม
     3. ชนิดของสัญญาณ
     4. จำนวนสัญญาณคลื่นความถี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น