วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติฟรี ตอนที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม

โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโมัติฟรี มีส่วนประกอบในการทำงานหลักๆ 5 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 File จัดการแฟ้มข้อมูลตารางสอนทั้งหมด เหมือนกับโปรแกรม ms office ทั่วไป เช่นการสร้าง การเปิด แฟ้มล่าสุด การบันทึก การบันทึกเป็น

ส่วนที่ 2 Data จัดการข้อมูลโรงเรียน ครู นักเรียน วิชาเรียน ห้องเรียน เวลาพักกลางวัน เวลาเรียนต่างๆ นานา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางสอน ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้เวลากรอกข้อมูลนานที่สุด

ส่วนที่ 3 Time จัดการจำนวนคาบเรียน ล็อกคาบเรียน ล็อคคาบว่าง ซึ่งจากที่ใช้งานมาในส่วนนี้ผมมักจะใช้ล็อกคาบว่างของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้ตรงกัน เพื่อจัดประชุมได้โดยไม่กระทบ หรือจะล็อกวิชาพลศึกษา หรือว่าปฏิบัติต่างๆ ให้อยู่ในภาคบ่ายเป็นหลัก เป็นต้น

ส่วนที่ 4 Space จัดการห้องเรียน ล็อคห้องเรียน ถ้าโรงเรียนของท่านไม่มีห้องประจำ นักเรียนเดินเรียนทุกรายวิชา หรือมีห้องปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกันหลายวิชา ก็จำเป็นต้องมีการจัดการในจุดนี้ เพื่อไม่ให้ตารางการใช้ห้องชนกัน

ส่วนที่ 5 Timetable จัดการตารางสอน แสดงตารางสอนของครู นักเรียน ตารางการใช้ห้องเรียน บางครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนตารางสอนหลายรอบ ก็จะเข้ามาล็อคบางวิชาที่ไม่อยากให้มีการโยกคาบเรียน สามารถทำได้สะดวกมากๆ เลยครับ

ตอนต่อไปจะแนะนำการจัดการข้อมูลในแต่ละส่วน อย่างง่ายที่สุดในโลกครับผม

1 ความคิดเห็น: