วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบการอบรมการผลิตวีดิทัศน์

เมื่อปี พ.ศ. 2555 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ของ สทร. ในการจัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Krutube ซึ่งมีหลายท่านที่พลาดการอบรม วันนี้ผมจึงนำเอาเอกสารประกอบการอบรม มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้นำไปศึกษานะครับ ขอบคุณอาจารย์สุริยา งามเจริญ ที่เอื้อเฟื้อไฟล์เอกสารฉบับนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น