วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เราจะเอาฟอนต์สารบรรณ มาจากไหน

ตอนนี้มีเพื่อนครูหลายท่าน มาถามว่า จะเอาฟอนต์สารบรรณ (TH SarabunPSK) มาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่างไร มันมีอยู่ในเครื่องหรือเปล่า ถ้ามีมันอยู่ตรงไหน? ฯลฯ มากมายคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งขอสรุปขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้ะครับ


รูปภาพจากเว็บ sipa.or.th


1. โหลด เราต้องไปโหลดจากเว็บผู้พัฒนา ซึ่งก็คือ SIPA (www.sipa.or.th)
2. ติดตั้งฟอนต์ (ถ้าไม่เคยทำมาก่อน มันจะเป็นอะไรที่ยุ่งยาก แต่ไ่ม่ยากจนเกินไป)

ซึ่ง 2 ขั้นตอนที่กล่าวมาอาจยุ่งยากไปบ้าง ผู้พัฒนาเขามีโปรแกรมช่วยติดตั้ง เพียงแค่โหลด โปรแกรมติดตั้งฟอนต์โดยอัตโนมัติ (EXE) จากนั้นก็คลิก open แล้วก็ nextๆๆๆ ไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถใช้งานฟอนต์สารบรรณได้เก๋ไก๋ อินเทรนเหมือนชาวบ้านเขาครับ

"ทำไมเราต้องใช้ฟอนต์สารบรรณ?" คำตอบมีดังนี้ครับ


คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า “SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้
                 1. ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย
                 2. ให้ ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และให้รายงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

สารบรรณ กับ สารบัญ คนละความหมายกันนะครับ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้ความหมายของคำทั้งสองคำนี้ไว้ว่า

  • สารบรรณ = น. หนังสือที่เป็นหลักฐาน, เรียกงานที่เกี่ยวกับ    การบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสาร ว่า งานสารบรรณ.
  • สารบัญ (เขียนได้อีกแบบว่า "สารบาญ") = น. บัญชีเรื่อง, รายชื่อเรื่อง. (ตัดจาก สารบัญชี และสารบาญชี).

สืบค้นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ที่เว็บนี้ http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น